Visa ikon
Visa priser:

Tvättaggregat

Visar 3 av 3
 • Har två tvättsystem som kan användas samtidigt eller oberoende av varandra. Dels kan tvättgodset placeras i ett slutet utrymme där rengöring sker automatiskt via sex vätskespridare som är placerade både på över- och undersidan. Dels kan rengöring ske manuellt med spolborste. Tvättvätskan från båda systemen återcirkulerar och renas i en sedimenteringsbox. Aggregatet är avsett för petroleumbaserad tvättvätska typ kallavfettning med flampunkt över 70°C. Tvätten är utrustad med ventilationskåpa som kan anslutas till befintligt ventilationssystem. Elektrisk utrustning 230 V 1-fas kapslingsklass IP 44. Tillverkad av kraftig stålplåt. Vid köp av pump som reservdel gäller förljande artikelnummer 69381002 Pump smådelstvätt COMPRIME ny modell svart pumphus (tvätt köpt from 2006-07) 69381101 Pump smådelstvätt HANNING äldre modell vitt pumphus (tvätt köpt tom 2006-06) ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  TVÄTTAGGREAT MASTERCLEAN
  Ej i lager
 • För manuell tvätt av maskin- och motordelar. Tillverkad av kraftig stålplåt. Kan monteras på vägg eller bänk. Rengöring sker med spolborste i det slutna utrymmet eller på avlastningsplåten. Tvättvätskan renas med sedimentering och återcirkulerar. Utrustad med anslutningsstos som kan anslutas till befintligt ventilationssystem och pump för 230 V 1-fas växelström. Aggregatet är avsett för petroleumbaserad tvättvätska typ kallavfettning med flampunkt över 70°C. Vid köp av pump som reservdel gäller förljande artikelnummer 69381002 Pump smådelstvätt COMPRIME ny modell svart pumphus (tvätt köpt from 2006-07) 69381101 Pump smådelstvätt HANNING äldre modell vitt pumphus (tvätt köpt tom 2006-06) ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  TVÄTTAGGREAT MICROCLEAN
  Ej i lager
 • För snabb och effektiv avfettning och rengöring, även av mycket hårt nedsmutsade delar. Med två tvättsystem som kan användas samtidigt eller oberoende av varandra. Dels automattvätt som sker i slutet tvättutrymme med spridarmunstycken, dels manuellt med spolborste. Med uppfällbar ventilationskåpa försedd med 125 mm Ø utsugningsstos. Ventilationskåpan kan anslutas till befintligt ventilationssystem. Tvättvätskan återcirkulerar och renas i sedimenteringskammare. Tvättaggregatet kan förses med hjul. Vätskepumpen drivs av en 1-fas 230 volts motor med effekt 85 watt. Aggregatet är avsett för petroleumbaserad tvättvätska typ kallavfettning med flampunkt över 70°C. Får användas i lokaler utan särskild utsugningsanordning förutsatt att den allmänna ventilationen uppfyller kraven enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 107, Motorbranschens punkt 28. Aggregatet är utfört enligt Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar. Vid köp av pump som reservdel gäller förljande artikelnummer 69381002 Pump smådelstvätt COMPRIME ny modell svart pumphus (tvätt köpt from 2006-07) 69381101 Pump smådelstvätt HANNING äldre modell vitt pumphus (tvätt köpt tom 2006-06) ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  TVÄTTAGGREGAT MAXICLEAN
  Ej i lager
< <