Visa ikon
Visa priser:

Tekniska kemikalier

Visar 20 av 32
 • AdTechLine® Aceton, för tvätt av plastytor innan lackering. För rengöring och förtunning av polyester. Löser fläckar från oljeprodukter, lim och klistermärken. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Lösningsmedel av teknisk kvalitet, ej kemiskt ren, för bland annat avlägsnande av färg, lack, fett och olja. Färglös lättflytande vätska med märkbar lukt. Fullständigt blandbar med vatten. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • För ugnsrengöring, avfettning före målning m m. Färglös vätska med stickande lukt. Stark bas angriper bl a koppar, zink och aluminium och dess legeringar. Verkar irriterande på ögon, hud och luftvägar. För rengöring blanda 1 del ammoniak med 10 delar vatten. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Asfaltkitt Hagmans ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • 22332-0086 Asfaltklister 1 L / Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak. 22332-0094 Asfaltklister patron 310 ml - Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak. 22332-0102 Asfaltklister 5 L - Kombinerad fognings- och klisterprodukt. Avsedd för skarvklistring av takpapp, spricklagning, anslutningsfogning vid läggning av takpapp och polymerbanor, tätning av plåtskarvar, falsar och detaljer på tak. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • 22332-0110 Asfaltprimer 1 L - Avsedd för grundning på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar. Materialåtgång: Ca. 0,2 l/m2. 1 liter räcker till ca. 5 m2. 22332-0128 Asfaltprimer 5 L - Avsedd för grundning på uttorkade papptak före beläggning med Hagmans Takmassa. Används även för fuktisolering på grundmurar. Materialåtgång: Ca. 0,2 l/m2. 1 liter räcker till ca. 5 m2. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • AdTechLine®Destvatten. Batterivatten avsett för batterier, ångstrykgärn, humidorer m.m. Avjoniserat och avmineraliserat. Destvatten = demineraliserat vatten. Skiljer sig gentemot destillerat vatten då destillerat vatten framställs genom att det kokas. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • För spädning av 1-komponents lackfärger och primers, samt rengöring av penslar, sprutor och verktyg. Kallas även thinner. Toluenbaserad. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • För spädning av alkydfärger och 2-komponentsfärger (ej polyuretanfärger), samt rengöring av penslar och verktyg. Xylenbaserad. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Av heptantyp. För borttagning av fett och oljefläckar m m. Används inom färg-, gummiverkstads- och läderindustrin. Ej kemiskt ren. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Mycket brandfarligt. Isopropanol är en lättflyktig, färglös vätska med sötaktig lukt. Används bl a som lösnings- och rengöringsmedel. Observera att bilden visar produkten i 5 liters emballage. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • 22332-0136 Kallasfalt 1 L - Avsedd för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. 22332-0144 Kallasfalt 5 L - Avsedd för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • För åretruntbruk som kylarvätska i alla vattenkylda motorer med eller utan lättmetallkomponenter. Blanda 1:1 med vatten ner till -37°C. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Innehåller mindre än 1 % aromatiska ämnen, vilket gör att den luktar mindre, är mer hälsosam för naturen samt är mindre brandfarlig än vanlig lacknafta. För spädning av alkyd- och oljefärger, rengöring av penslar och verktyg. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • För spädning av alkyd- och oljefärger, rengöring av penslar och verktyg. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Extra rent bränsle till oljelampor, fotogenkök och värmekaminer. Innehåller ren n-paraffin som är en färglös, lättflytande vätska med svag stearinlukt. Brinner med klar låga utan störande os eller rök. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Kallpressad svensk kokt linolja. Används bl a som bindemedel för färger, träolja, kitt eller liknande produkter. Vegetabilisk olja från linfrö. Lågviskös vätska, oljig konsistens, gulbrun färg, karakteristisk lukt. Kortare torktid än rå linolja. Risk för självantändning i samband med textilier. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Varmpressad svensk rå linolja används bland annat som bindemedel för färger, träolja, kitt eller liknande produkter. Vegetabilisk olja från linfrö. Lågviskös vätska, oljig konsistens, gulbrun färg, karakteristisk lukt. Lång torktid. Risk för självantändning i samband med textilier. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • AdTechLine® Rödsprit. Bränsle till spritkök och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckborttagning. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • 30 % teknisk saltsyra. Löser upp icke önskvärda kalkutfällningar samt kalk- och cementspill. Spädning: 1 del saltsyra till 10 delar vatten. Använd plastkärl. Häll alltid syran i vatten. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
< <