Visa ikon
Visa priser:

Dörrar och fönster

Visar 20 av 664
 • Användningsområde: Låshus för entrédörrar i butiker, kontor, flerbostadshus etc. vars konstruktion utgörs av smala ramprofiler. Kan kombineras med elektriska slutbleck. Funktion: Cylinderfallen kan ställas upp med uppställningsnyckel. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Användningsområde: Låshus för entrédörrar i butiker, varuhus, kontor, flerbostadshus etc. Där konstruktionen utgörs av smala ramprofiler, försedda med draghandtag och dörrstängare alt. dörrautomatik. Egenskaper: Kan kombineras med elektriska slutbleck. Funktion: Cylinderfallen dras in med nyckel eller vred. 1380 saknar förreglingsfunktion. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Användningsområde: Låshus för innerdörrar och korridordörrar vars konstruktion utgörs av smala ramprofiler och där enbart tryckesfunktionen önskas. Egenskaper: Dorndjupsutförande 28 mm. Med tryckesfall. Funktion: Tryckesfallen dras in med trycke. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Användningsområde: För innerdörrar och branddörrar i servicehus, sjukhus och handikappinstitutioner. Egenskaper: Std-arm med frisvingfunktion. Kan monteras på dörrblad eller karm. Passar till vänster- och högerdörrar. Passar till dörrstängare TS73EMF och TS73EMR. Max öppningsvinkel 180°. Funktioner: Med hjälp av en frisvingarm kan Classic line - seriens TS73EMF- och EMR användas där det vid normal dörranvändning inte finns behov av dörrstängarfunktion, men där dörren i händelse av brand skall kunna stänga säkert. Denna funktion används endast på enkeldörrar med brandklass. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Användningsområde: För innerdörrar, ytterdörrar och branddörrar. Egenskaper: Armsystem utan uppställningsfunktion. Kan monteras på dörrblad eller karm. Passar till dörrstängare TS73, TS83, TS73EMF och TS73EMR. Max smygdjup: 80 mm. Max smygdjup: 135 mm (förlängt armsystem). Funktioner: Armsystemet består av två delar, en huvudarm samt en länkarm. Dessa finns i olika längder för att kunna uppnå 180° öppningsvinkel då dörrstängaren är monterad på karmens anslagssida. Vid normala karmdjup används standardarmen. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Glidskena används tillsammans med dörrstängarhus DC700. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Användningsområde: För innerdörrar och ytterdörrar. Egenskaper: Glidskenearm utan spärruppställning. Passar till vänster- och högerdörrar. Kan monteras på dörrblad eller karm. Max öppningsvinkel: 180°. Funktion: Med glidskena kan ej tillslagseffekt erhållas. Montage med glidskenor i Classic line-serien reducerar stängningskraften med ca. 40%. OBS ej godkänd på barndörrar. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Rekommenderas för smörjning av låsfallar/reglar, kullager, gångjärn etc. Hindrar korrosion och binder inte salt. Låsspray ASSA: Underhållssmörjning för ASSA låscylindrar. Extremt brandfarlig. Hälsoskadlig. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • För skydd av dörrens gångjärnsida. Består av ett slutbleck som monteras i karmen och en platta med gripklor, som monteras i dörren. De snedställda skruvarna hjälper till att ge en brythållfasthet över 700 kg. Kan även kompletteras med FAS 5201, för att ytterligare förstärka dörren/karmen. Inkl. skruv. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Godkänt av försäkringsbolagen för skydd av dörrens gångjärnsida. Består av ett slutbleck som monteras i karmen och en platta med två härdade tappar som monteras i dörren. De sex skruvarna ger en brythållfasthet över 700 kg. Kan även kompletteras med FAS 5201, för att ytterligare förstärka dörren/karmen. Inkl. skruv. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förzinkat stål. Används för att öka inbrottsskyddet på gångjärnssidan på befinlig dörr, där tappbärande gångjärn, bakkantbeslag eller andra åtgärder ej är applicerbara. Skall skruvas in i karm eller båge genom ett uppborrat hål i ena gångjärnshalvan. När dörren stängs skall stiftet tränga in i ett uppborrat hål i den andra gångjärnshalvan. PP=påspack. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Teleskopisk. Ger steglösa öppningsvinklar mellan 0-90°. Håller dörren automatiskt genom reglerbar friktionskraft. Passar både inåt- och utåtgående balkongdörrar. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förpackningen innehåller: Vredskylt 4356, Handtag 1956, Cylinder 5612-Max-, 5 nycklar, Cylinderbehör 3212, samt tillbehörspåse med 1 styck förlängningsdel samt skruv. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Användningsområde: Assa 179 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket innebär en säker utrymning. 179-serien erbjuder ett flertal låshusvarianter vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bl a ges möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde möter brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända. Egenskaper: Nödutrymningsbehör Assa 179 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr i högsta klass EI 60 (gäller ej 711-50/70). Låshuset kan erhållas med mikrobrytare för indikering när utrymningshandtaget används samt även indikering för regel ute/inne alternativt förreglad fall. Funktion: Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget. Beroende på variant är återinrymning möjlig via utsidans trycke efter utrymning. Låshusvarianterna kan användas med elslutbleck ur ASSAs sortiment alternativt Step 18/28E för integrering i passersystemanläggning. Behörig passage med nyckel är möjlig från både in- och utsida utan att larmindikeringen påverkas. Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd. För dörrar med mindre C-mått än 25 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179. Är avsett för följande låshus: 710-50/70, 721-50/70, 722-50/70 och 727-50/70. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Användningsområde: Assa 179 är avsett för slagdörrar av modulutförande i utrymningsvägar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket innebär en säker utrymning. 179-serien erbjuder ett flertal låshusvarianter vilket ger funktionslösningar för olika krav. Bl.a. ges möjlighet till återinrymning i händelse av att den nödställde möter brand och rök i utrymningsvägen och måste återvända. Egenskaper: Nödutrymningsbehör Assa 179 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 179 och Byggproduktdirektivet 89/106/EEG samt godkänt för montage i branddörr i högsta klass EI 60 (gäller ej 711-50/70). Låshuset kan erhållas med mikrobrytare för indikering när utrymningshandtaget används samt även indikering för regel ute/inne alternativt förreglad fall. Funktion: Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymningshandtaget. Beroende på variant är återinrymning möjlig via utsidans trycke efter utrymning. Låshusvarianterna kan användas med elslutbleck STEP 18/28 för integrering i passersystemanläggning. Behörig passage med nyckel är möjlig från både in- och utsida utan att larmindikeringen påverkas. Utrymningshandtaget kan plomberas med sigilltråd. För dörrar med mindre C-mått än 25 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179. Är avsett för följande låshus: 711-50/70, 732-50/70. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förpackningen innehåller: Vredskylt 4318 Handtag 1927 (B4-sats) Cylinder 1212 med 5 st nycklar kopieringsskyddade Cylinderbehör 3212 Tillbehörspåse med förlängningsdelar Skruv, borrmall och borr ingår För lika låsning eller beställning efter befintlig låsning, vänligen kontakta Luna Låsverkstad ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förpackningen innehåller: Vredskylt 4294 Handtag 1930 (B5-sats) Cylinder 1212 med 5 st nycklar kopieringsskyddade Cylinderbehör 3212, tillbehörspåse med förlängningsdelar Skruv, borrmall och borr ingår För lika låsning eller beställning efter befintlig låsning, vänligen kontakta Luna Låsverkstad ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förpackningen innehåller: Vredskylt 4294 Handtag 1937 (B6-sats) Cylinder 1212 med 5 st nycklar kopieringsskyddade Cylinderbehör 3212, tillbehörspåse med förlängningsdelar Skruv, borrmall och borr ingår För lika låsning eller beställning efter befintlig låsning, vänligen kontakta Luna Låsverkstad ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förpackningen innehåller: Vredskylt 4318 Handtag 6638 (B7-sats) Cylinder 1212 med 5 st nycklar kopieringsskyddade Cylinderbehör 3212 Tillbehörspåse med förlängningsdelar Skruv, borrmall och borr ingår För lika låsning eller beställning efter befintlig låsning, vänligen kontakta Luna Låsverkstad ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
< <