Visa ikon
Visa priser:

Filter

Visar 20 av 24
 • Förfilter SR 221 skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  FÖRFILTER 221 H02-0312 (16X5)
  I lager
 • Förfilterhållaren monteras med förfilter SR 221 på gas-, partikel- eller kombinationsfilter. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  FÖRFILTERHÅLLARE R01-0605
  I lager
 • Gasfilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. Gasfiltren skall alltid användas i kombination med partikelfilter. A2, skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  GASFILTER A2 SR518
  I lager
 • Gasfilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. Gasfiltren skall alltid användas i kombination med partikelfilter. Tekniska data: A1: Skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C. B2: Skyddar mot oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E2: Skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1: Skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  FILTER A1B2E2K1 SR 597
  I lager
 • Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  FILTER ABEP JUPITER 456-18-25P
  Ej i lager
  FÖRFILTER 461-00-02P
  Ej i lager
  FILTER A2P3 JUPITER 453-00-25P
  Ej i lager
  FILTER ABEKP JUPITER 453-09-25
  Ej i lager
  FILTER TH2P JUPITER 450-00-25P
  Ej i lager
 • Filterserie för hel- och halvmask, gasfilter och partikelfilter som monteras med bajonettfattning samt partikelfilter som monteras utanpå 6000- och 7500-seriens gasfilter med filterhållare 501. Partikelfilter 6035 P3 är ett partikelfilter som inte kan kombineras med något gasfilter. ? ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  PARTIKELFILTER 3M 5935 P3
  Ej i lager
 • Filter till Moldex halvmasker,7000-serie och helmasker, 9000-serie. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  PARTIKELFILTER P3 903001
  Ej i lager
  PARTIKELFILTER P3 903012
  Ej i lager
  GASFILTER A1 910001
  Ej i lager
  GASFILTER A1B1E1 930001
  Ej i lager
  KOMBIFILTER A2P3 923012
  Ej i lager
  KOMBIFILTER A1B1E1K1P3R 943012
  Ej i lager
 • Passar till helmasker med filteradapter 280-3 samt Sundströms halvmasker. Överensstämmer med EN 14387:2004. Observera att gasfilter klass 1 endast får användas i koncentrationer upp till 0,1 volymprocent (1000 ppm) och att gasfilter klass 2 endast får användas i koncentrationer upp till 0,5 volymprocent (5000 ppm) samt i miljöer med normal syrehalt (ca 20%). ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  GASFILTER AX 298
  Ej i lager
  GASFILTER 218 TILL SR 90
  I lager
  GASFILTER B2E2 294
  I lager
  KOMBIFILTER ABEK 297
  I lager
  KOMBIFILTER AIBIEI 315
  Ej i lager
  GASFILTER KI 316
  Ej i lager
  GASFILTER K2 295 SR90
  Ej i lager
  GASFILTER A1 217
  Ej i lager
  KOMBIFILTER ABEK1-HG-P3 299-2
  Ej i lager
 • SR 280-3 är avsedd att monteras i helmasker med EN 148-1-gänga för att möjliggöra användning av Sundströms filter. Levereras med förfilterhållare. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  ADAPTER 280
  Ej i lager
 • I övrigt se kapitel Ögonskydd avsnitt automatiskt nedbländande svetsglas. 243930013 innehåller följande: A1B1E1 filter och Heavy Duty-batteri.? ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  ADFLO FÖRFILTER (ST=FÖRP 5 ST)
  I lager
  ADFLO ODÖRFILTER
  Ej i lager
  ADFLO GASFILTER A1B1E1
  I lager
  ADFLO UTBYTESSATS ODÖRFILTER
  Ej i lager
  ADFLO GASFILTER A2
  Ej i lager
 • Kombifilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. A1 Skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C. B2 Skyddar mot oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E2 Skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1 Skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Hg Skyddar mot kvicksilver. Begränsad användningstid, se bruksanvisning. P3 Skyddar mot partiklar. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  KOMBIFILTER A1B2E2K1HGP3 SR599
  Ej i lager
 • Filter till Moldex halvmasker,7000-serie och helmasker, 9000-serie. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  GASFILTER A1B1E1K1 940001
  Ej i lager
 • Förfilter för fläktenheten CleanAIR AerGO®.Förfiltret filtrerar bort större partiklar och förlänger därmed huvudfiltrets livslängd. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  FÖRFILTER AERGO
  Ej i lager
 • Kombinationsfilter för användning med fläktenheten CleanAIR AerGO®.Kombinationsfiltren skyddar mot både gas- och partikelformiga föroreningar.Överensstämmer med EN14387, EN12941 och EN12942. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  KOMBIFILTER AERGO ABE1P3
  Ej i lager
 • Filterserie för hel- och halvmask, gasfilter och partikelfilter som monteras med bajonettfattning samt partikelfilter som monteras utanpå 6000- och 7500-seriens gasfilter med filterhållare 501. Partikelfilter 6035 P3 är ett partikelfilter som inte kan kombineras med något gasfilter. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  GASFILTER 6055 A2
  Ej i lager
  GASFILTER 6057 ABE1
  Ej i lager
  GASFILTER 6059 ABEK1
  Ej i lager
  PARTIKELFILTER P2R 5925
  Ej i lager
  PARTIKELFILTER P3R 6035
  Ej i lager
  GASFILTER 6051 A1
  Ej i lager
 • Partikelfilter som används direkt på maskstommen. Skyddar mot fasta och vätskeformiga partiklar. Passar till hel- och halvmask i 6000 och 7000 serien. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  PARTIKELFILTER 2135 P3R
  Ej i lager
 • Filterserie för helmask, Scott Autoflow samt Proflow. Filterhölje av glasfiberarmerad plast. Filtren har mycket hög filtreringsgrad och lågt andningsmotstånd. Låg vikt. Gasfiltren och de kombinerade filtren är lätta att andas igenom tack vare optimal kolvolym och optimalt tryck. Den stora filtreningsytan på partikelfilterelementet ger både hög kapacitet och litet andningsmotstånd. Stor inloppskanal minskar luftflödesmotståndet till ett minimum. Gasfiltren är mycket effektiva mot gaser och ångor tack vare kol av hög kapacitet. Den mikroporösa kolstrukturen ger en enorm adsorberande yta. Partikelfiltret är extremt fukttåligt och ger hög filtreringskapacitet mot aerosoler även i fuktig omgivning. Lång livslängd tack vare utmärkt adsorptionsförmåga. NBC 10 års lagringstid.Överensstämmer med EN 141, EN 143, EN 371.Kan användas tillsammans med samtliga hel- och halvmasker som har standardgänga samt till Scott Autoflow- och Proflowfläktar. Se bruksanvisningen på fläktarna vilket av nedanstående filter du får använda.OBS! AX-filter och AXP3-filter får endast användas tillsammans med våra helmasker.Observera att enligt EN 146 och EN 147 får inte andra typer av filter användas än de som produkten godkänts med. För att uppfylla CE-standard skall endast filter som är systemtestade tillsammans med övrig utrustning användas. Dvs samma fabrikat av filter och fläkt. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  GASFILTER GF22 A2 DT-4001E
  Ej i lager
  KOMBIFILTER CF32 A2P3 DT-4041E
  Ej i lager
  FILTER CF22 A2P3 R D DT4031E
  Ej i lager
  FILTER CF32 A2B2E2K2P3 DT4045E
  Ej i lager
 • Partikelfiltret skyddar mot både fasta och vätskeformade partiklar.Överensstämmer med EN143, EN12941 och EN12942. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  PARTIKELFILTER P3 2PR AERGO
  Ej i lager
 • Kombinationsfilter för fläktenheten CleanAIR® Chemical 2F. Kombinationsfiltren skyddar mot både gas- och partikelformiga föroreningar. Användningsområde: Organiska gaser och ångor från föreningar vars kokpunkt överstiger 65 °C. Till exempel lösningsmedel såsom lackbensin och toluen. Farliga, fasta och flytande partiklar.Mått: diameter 110 mm, höjd 95 mm, vikt 325 g. Filtren har testats enligt kraven i standarderna EN14387, EN12941 och EN12942. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  KOMBIFILTER CA A2P3
  Ej i lager
 • Kombinationsfilter för fläktenheten CleanAIR® Chemical 2F. Kombinationsfiltren skyddar mot både gas- och partikelformiga föroreningar. Användningsområde: Organiska gaser och ångor från föreningar vars kokpunkt överstiger 65 °C. Till exempel lösningsmedel såsom lackbensin och toluen. Farliga, fasta och flytande partiklar. Mått: diameter 110 mm, höjd 95 mm, vikt 325 g. Filtren har testats enligt kraven i standarderna EN14387, EN12941 och EN12942. ... Läs mer
  Läs mer
  Artikelnr
  Namn
  Lager
  KOMBIFILTER CA ABE1P3
  Ej i lager
< <