Visa ikon
Visa priser:

Filter

Visar 20 av 25
 • SR 280-3 är avsedd att monteras i helmasker med EN 148-1-gänga för att möjliggöra användning av Sundströms filter. Levereras med förfilterhållare. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Partikelfilter SR 510 P3 R, för användning i fläkt SR 500 alternativt i Sundströms halv- eller helmasker. Helt nyutvecklat, med stor filteryta och mycket lågt tryckfall. Framtaget för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Skyddar mot alla slags partiklar, både fasta och vätskeformade. Med en avskiljningsgrad på 99,997% är det ett av marknadens mest effektiva partikelfilter. Används separat eller tillsammans med gasfilter. Överensstämmer med EN 143:2000 A1, EN 12941:1998 TH3 P SL och EN 12942:1998 TM3 P SL. Förfilter 221 Förfiltret skyddar huvudfiltret mot alltför snabb igensättning. Monteras i förfilterhållaren som skyddar huvudfiltren mot hanteringsskador. OBS! Förfiltret kan bara tjäna som förfilter. Det kan aldrig ersätta partikelfiltret. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Gasfilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. Gasfiltren skall alltid användas i kombination med partikelfilter. Tekniska data: A1: Skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C. B2: Skyddar mot oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E2: Skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1: Skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Gasfilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. Gasfiltren skall alltid användas i kombination med partikelfilter. A1, skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C. B1, skyddar mot oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E1, skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filterserie för helmask, Scott Autoflow samt Proflow.?Filterhölje av glasfiberarmerad plast. Filtren har mycket hög filtreringsgrad och lågt andningsmotstånd. Låg vikt. Gasfiltren och de kombinerade filtren är lätta att andas igenom tack vare optimal kolvolym och optimalt tryck. Den stora filtreningsytan på partikelfilterelementet ger både hög kapacitet och litet andningsmotstånd. Stor inloppskanal minskar luftflödesmotståndet till ett minimum. Gasfiltren är mycket effektiva mot gaser och ångor tack vare kol av hög kapacitet. Den mikroporösa kolstrukturen ger en enorm adsorberande yta. Partikelfiltret är extremt fukttåligt och ger hög filtreringskapacitet mot aerosoler även i fuktig omgivning. Lång livslängd tack vare utmärkt adsorptionsförmåga. NBC 10 års lagringstid. Överensstämmer med EN 141, EN 143, EN 371. Kan användas tillsammans med samtliga hel- och halvmasker som har standardgänga samt till Scott Autoflow- och Proflowfläktar. Se bruksanvisningen på fläktarna vilket av nedanstående filter du får använda. OBS! AX-filter och AXP3-filter får endast användas tillsammans med våra helmasker. Observera att enligt EN 146 och EN 147 får inte andra typer av filter användas än de som produkten godkänts med. För att uppfylla CE-standard skall endast filter som är systemtestade tillsammans med övrig utrustning användas. Dvs samma fabrikat av filter och fläkt. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter för helmask som monteras med bajonettfattning.Endast för helmask. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter för helmask som monteras med bajonettfattning.?Färgkod: Brun-grå-gul-grön-röd-vit.OBS! Får endast användas till helmask. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förfilter SR 221 skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Förfilterhållaren monteras med förfilter SR 221 på gas-, partikel- eller kombinationsfilter. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Gasfilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. Gasfiltren skall alltid användas i kombination med partikelfilter. A2, skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Passar till helmasker med filteradapter 280-3 samt Sundströms halvmasker. Överensstämmer med EN 14387:2004. Observera att gasfilter klass 1 endast får användas i koncentrationer upp till 0,1 volymprocent (1000 ppm) och att gasfilter klass 2 endast får användas i koncentrationer upp till 0,5 volymprocent (5000 ppm) samt i miljöer med normal syrehalt (ca 20%). ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter med bajonettfattning till Profile2 halvmask och Promask2 helmask. Filtren har ett skyddslock mot gnistor, stänk och smuts. Luftintaget är bakåtvänt för att maximera filtrets livslängd.Överensstämmer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004 ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter med bajonettfattning till Profile2 halvmask och Promask2 helmask. Filtren har ett skyddslock mot gnistor, stänk och smuts. Luftintaget är bakåtvänt för att maximera filtrets livslängd.Överensstämmer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004 ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter med bajonettfattning till Profile2 halvmask och Promask2 helmask. Filtren har ett skyddslock mot gnistor, stänk och smuts. Luftintaget är bakåtvänt för att maximera filtrets livslängd.Överensstämmer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004 ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter med bajonettfattning till Profile2 halvmask och Promask2 helmask. Filtren har ett skyddslock mot gnistor, stänk och smuts. Luftintaget är bakåtvänt för att maximera filtrets livslängd.Överensstämmer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004 ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Kombifilter, specialdesignade för att klara de höga luftflöden som fläkten ger. Väl dimensionerad kolmängd ger hög upptagningsförmåga och lång livslängd. Fläkten används alltid med 2 identiska filter. Varje filter är testade vid 125 l/min och klarar genombrottstiderna utan minsta läckage. A1 Skyddar mot organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, med kokpunkt över +65°C. B2 Skyddar mot oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte. E2 Skyddar mot sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte. K1 Skyddar mot ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin. Hg Skyddar mot kvicksilver. Begränsad användningstid, se bruksanvisning. P3 Skyddar mot partiklar. ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter med bajonettfattning till Profile2 halvmask och Promask2 helmask. Filtren har ett skyddslock mot gnistor, stänk och smuts. Luftintaget är bakåtvänt för att maximera filtrets livslängd.Överensstämmer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004 ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter med bajonettfattning till Profile2 halvmask och Promask2 helmask. Filtren har ett skyddslock mot gnistor, stänk och smuts. Luftintaget är bakåtvänt för att maximera filtrets livslängd.Överensstämmer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004 ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
 • Filter med bajonettfattning till Profile2 halvmask och Promask2 helmask. Filtren har ett skyddslock mot gnistor, stänk och smuts. Luftintaget är bakåtvänt för att maximera filtrets livslängd.Överensstämmer med EN 143:2000 samt EN 14387:2004 ... Läs mer
  Läs mer
  Laddar, vänligen vänta
< <